Zakres usług

Wspieramy proces budowy na każdym etapie. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za organizację procesu budowy i prowadzenia prac budowlanych.

Zarządzanie inwestycją budowlaną
Nadzór inwestorski
Wsparcie procesu inwestycyjnego

Zarządzanie inwestycją budowlaną

Zarządzanie inwestycją budowlaną to złożone przedsięwzięcie, które wymaga wiedzy i kwalifikacji w wielu obszarach: wykonawczym, finansowym oraz organizacyjnym.

Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu projektów budowlanych od początku do końca. Powierzając nam zarządzanie swoją inwestycją, mają Państwo pewność, że jest ona w dobrych rękach.

Wszystkie usługi:

 • Kompleksowe zarządzanie projektem
 • Kierowanie budową
 • Budżetowanie i harmonogramowanie
 • Przygotowanie produkcji

Kompleksowe zarządzanie projektem

W BuildWise Group pracują specjaliści, których kompetencje pozwalają na wykonywanie wszystkich obowiązków związanych z zarządzaniem budową. Dzięki temu jesteśmy w stanie przejąć pełną opiekę nad procesem rozwoju Państwa inwestycji lub przyjąć zlecenie na wybrane działania, których Państwo potrzebują.

Należy pamiętać, że prowadzenie budowy wymaga nie tylko znajomości zagadnień technicznych, ale także obowiązującego prawa budowlanego. Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie kierowników budowy i kierowników projektu BWG gwarantują, że Państwa inwestycja będzie wykonana profesjonalnie oraz zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.

Usługi, które zapewniamy:
 • techniczna koordynacja prac na budowie
 • nadzorowanie kolejności i płynności robót
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy
 • zapewnienie płynności dostaw materiałów
 • rozliczanie wykonawców i dostawców
 • sporządzanie arkuszy ekonomicznych i analiz finansowych
 • tworzenie protokołów zaawansowania robót dla podwykonawców i dostawców
 • przygotowywanie alternatywnych rozwiązań w celu ograniczenia kosztów
 • planowanie budżetu inwestycji
 • kontrola kosztów i prowadzonych prac względem budżetu
 • sporządzanie harmonogramu robót
 • sporządzanie harmonogramu dostaw i zamówień
 • sporządzanie harmonogramu ofertowania i przygotowania produkcji
 • planowanie harmonogramu kosztów i przychodów
 • planowanie rezerw finansowych
 • analiza i optymalizacja kosztów
 • sporządzanie zapytań ofertowych
 • negocjacje warunków handlowych
 • sporządzanie przedmiarów i obmiarów
 • sporządzanie i kontrola zamówień
 • ewidencja materiałów, sprzętu i stanów magazynowych

Firmy, z którymi współpracowaliśmy