Kierownik budowy Wolin – nadzór budowlany

Każda inwestycja budowlana, również ta zlokalizowana na wyspie Wolin, musi być realizowana zgodnie z wymogami prawa.

Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje wszystkie kwestie związane z jej realizacją, jest Prawo budowlane. Art. 42 tego dokumentu nakłada na inwestora obowiązek powołania kierownika budowy oraz określa, kto może pełnić tę funkcję.

Jeśli realizujecie Państwo dowolną inwestycję, budujecie dom, biurowiec czy pawilon handlowy, a w Waszym zespole nie ma osoby o odpowiednich kwalifikacjach, skorzystajcie z usług BWG. Oferujemy profesjonalny nadzór inwestorski w Wolinie. Nasi pracownicy mają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w realizacji takich zadań. Świadczone usługi pozwoliły im zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami, dzięki czemu nie tylko doskonale znają wszystkie przepisy i procedury. Inspektor nadzoru w Wolinie z naszego zespołu dopełni wszystkich formalności i obowiązków, sprawiając tym samym, że budowa przebiegnie bez zarzutu i zostanie ukończona w terminie.

O nas

Nadzór budowlany w Wolinie – co się na niego składa?

Każda budowa domu w Wolinie lub w dowolnym innym miejscu jest złożonym procesem. Jego stopień skomplikowania wzrasta wraz z wielkością obiektu.

W trakcie pojawiają się dziesiątki wyzwań, począwszy od wymogów formalnych i dokumentacji, przez dobór ekip wykonawczych i nadzorowanie ich pracy, po weryfikację zgodności prac z projektem i harmonogramem. Wszystkie te elementy muszą być kompatybilne jak części skomplikowanego mechanizmu. Nawet niewielka nieprawidłowość może sprawić, że cała inwestycja skończy się brakiem możliwości formalnego odbioru czy znacznym wzrostem kosztów realizacji.

Aby każdy etap procesu inwestycyjnego przebiegał bez zarzutu, jest niezbędny nadzór budowlany. W Wolinie możecie Państwo go powierzyć BuildWise Group. W ramach realizacji usług gwarantujemy:

 • wsparcie z zakresu przepisów prawa budowlanego i zgodności realizacji inwestycji z jego zapisami,
 • asystę  inspektora nadzoru w Wolinie,
 • kompleksowe zarządzanie pracami na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • dbanie o przestrzeganie harmonogramu prac i dostaw materiałów,
 • dbanie o bezpieczeństwo pracowników, z doradztwem w kwestii zastosowanych metod i środków ochrony,
 • wsparcie w zakresie gospodarowania środkami finansowymi i redukcji kosztów,
 • pośrednictwo w kontaktach z instytucjami i organami zewnętrznymi.

Zarówno nadzór budowlany, jak i nadzór inwestorski w Wolinie mają na celu realizację inwestycji zgodnie z prawem i projektami, w wyznaczonym terminie i przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Powierzając te zadania BuildWise Group, zyskujecie Państwo gwarancję uzyskania wymiernych korzyści, nawet jeśli nie dysponujecie kompleksową wiedzą z zakresu prowadzenia prac budowlanych.

Kierownik budowy w Wolinie – kompleksowe zarządzanie pracami budowlanymi

Kierownik budowy jest jedną z najważniejszych osób powoływanych na etapie bezpośredniej realizacji inwestycji.

Jego obecność nie jest kwestią dobrej woli, lecz obowiązkiem nałożonym na inwestora przez prawo budowlane. Realizowane przez niego zadania mają pomóc dopilnować, aby każdy etap prac przebiegał zgodnie z projektem i harmonogramem. Kierownik budowy musi mieć odpowiednie kwalifikacje, które pozwolą mu zweryfikować zgodność parametrów technicznych materiałów czy sposób wykonania konstrukcji lub przyłącza.

Wyznaczony przez BuildWise Group kierownik budowy w Wolinie to osoba z doświadczeniem, wiedzą i kwalifikacjami. Zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie swoich obowiązków, a obejmują one m.in.:

 • zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • nadzorowanie prac geodezyjnych,
 • koordynowanie zadań z zakresu BHP na placu budowy,
 • reagowanie na najmniejsze nieprawidłowości czy zagrożenia bezpieczeństwa pracy,
 • zgłaszanie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu,
 • przeprowadzenie wymaganych prób i testów instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru.

Inżynier kontraktu w Wolinie

Jedną z form wsparcia w realizacji procesu budowlanego, jakie oferujemy w BWG, są usługi inżyniera kontraktu.

Jest stosunkowo nowa funkcja, która pojawiła się w chwili wejścia Polski do UE. Nie przewiduje jej Prawo budowlane, lecz Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC). Inżynier kontraktu w Wolinie będzie sprawować nadzór techniczny nad robotami budowlanymi, sporządzaną dokumentacją oraz prawidłowością stosowania procedur unijnych. Dotyczy to szczególnie projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków UE.

Inspektor nadzoru Goleniów

Realizujecie Państwo inwestycję w Wolinie? Skontaktujcie się z nami!

BuildWise Group od lat otacza opieką inwestorów realizujących projekty budowlane.

Decydując się na współpracę z nami, zyskujecie Państwo gwarancję, że każdy problem, który pojawi się w trakcie budowy domu, pawilonu handlowego lub obiektu przemysłowego, zostanie rozwiązany zgodnie z prawem, wymogami technicznymi i przepisami BHP. Zarówno kierownik budowy, jak i inspektor budowlany w Wolinie zapewnią kompleksowe wsparcie w kwestiach, które są Wam obce. Dzięki temu zyskacie spokój i gwarancję, że Wasza inwestycja powstanie zgodnie z planem, wymogami projektowymi i z odpowiednim zagospodarowaniem środków finansowych. Planujecie Państwo inwestycję w Wolinie? Skontaktujcie się z nami i sprawdźcie, co jeszcze możemy zaoferować.