Kierownik budowy Międzyzdroje – realizacja projektu pod nadzorem

Realizacja projektu budowlanego przez inwestora jest złożonym procesem, na który składa się wiele elementów.

Jego efektem ma być obiekt spełniający określone wymagania, a jednocześnie estetyczny, bezpieczny i zbudowany z dobrze zaplanowanym budżetem. By było to możliwe, niezbędne są wiedza, doświadczenie oraz znajomość wszystkich aspektów procesu budowy. Jednak nie musi nimi dysponować inwestor.

Nadzór inwestorski w Międzyzdrojach to jedna z usług, które oferuje BuildWise Group. Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych inżynierów. Współpracujemy ze specjalistami, dzięki którym otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Specjalizujemy się w obiektach różnego typu, od domów i osiedli mieszkaniowych, po budynki produkcyjne i handlowe. Na koncie mamy wiele udanych realizacji, które potwierdzają nasze kompetencje i są zachętą do współpracy.

O nas

Inspektor nadzoru w Międzyzdrojach – kiedy warto go zatrudnić?

Przepisy budowlane szczegółowo określają warunki, jakie musi spełnić inwestor realizujący projekt osiedla czy hali przemysłowej.

Nałożenie konkretnych obowiązków, do których zalicza się również nadzór budowlany w Międzyzdrojach lub w innym dowolnie wybranym miejscu, który ma na celu spełnienie wszystkich wymogów wznoszenia bezpiecznego obiektu. Dzięki temu nie tylko będzie właściwie spełniać swoje funkcje, ale też nie stworzy zagrożenia dla użytkowników.

BuildWise Group oferuje usługę sprawowania takiej kontroli nad realizacją projektu, którą wykonuje inspektor nadzoru. Międzyzdroje to jedno z wielu miejsc, w których działamy. Oferujemy też nadzór inwestorski w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Wolinie czy Stargardzie. Powołanie inspektora nadzoru nie jest obowiązkowe przy każdym projekcie, zawsze przynosi też konkretne korzyści. Zatrudnienie specjalisty będzie konieczne, jeśli w Państwa projekcie są uwzględnione:

  • ustroje linowe,
  • ustroje konstrukcyjne (kopuły, tarcze, powłoki, łuki itp.),
  • fundamenty (poza posadowionymi na stabilnym gruncie stopami fundamentowymi lub prostymi ławami),
  • rozpiętość przekraczająca 12 m, wysięg powyżej 3 m oraz wysokość jednej kondygnacji wyższa niż 6 m,
  • obciążenie użytkowe większe niż 5 kN/mkw.

Wyznaczony przez BuildWise Group inspektor budowlany w Międzyzdrojach sprawujący nadzór nad realizacją projektu jest inżynierem z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. Powołanie go jest gwarantem zadbania o Państwa interesy, a zastępując Was na placu budowy, dopilnuje wszystkiego. Sprawując kompleksową kontrolę zgodności prowadzonych robót budowlanych z wymogami technicznymi i formalnymi, pozwoli uniknąć wielu problemów.

Kierownik budowy w Międzyzdrojach – nadzór nad bezpośrednim wykonawstwem

Bez względu na to, czy celem Państwa inwestycji jest budowa domu w Międzyzdrojach, postawienie galerii handlowej czy hali przemysłowej, potrzebny Wam będzie kierownik budowy.

Jego obecność jest narzucona przez art. 42 Prawa budowlanego. Przepis określa też, kto może pełnić tę funkcję. Podobnie jak od inspektora budowlanego, od kierownika wymaga się ukończenia studiów wyższych na kierunku architektonicznym albo budowlanym oraz uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Te ostatnie uzyskuje się po odbyciu kilkuletniej praktyki na budowie i sprawowaniu funkcji technicznych pod odpowiednim nadzorem.

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu budownictwa gwarantujemy, że również kierownik budowy w Międzyzdrojach nadzorujący Waszą inwestycję będzie mieć wymagane kompetencje i doświadczenie. Poza standardowymi obowiązkami, do których zalicza się czuwanie nad prawidłowością przebiegu każdego etapu prac oraz prowadzenie dokumentacji budowy, taka osoba będzie też pełnić funkcje doradcze. Dzięki temu możecie Państwo uniknąć wielu błędów, których późniejsze naprawianie zwiększyłoby koszty inwestycji.

W BuildWise Group zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Dlatego gwarantujemy, że kierownik budowy wyznaczony do nadzoru Państwa inwestycji dopilnuje jej realizacji na każdym etapie prac oraz sporządzi odpowiednią dokumentację, włącznie z protokołem odbioru.

Inżynier kontraktu – Międzyzdroje

Realizacja projektu budowlanego nakłada na inwestora obowiązek przestrzegania zapisów umowy z wykonawcą.

Realizacja projektu budowlanego nakłada na inwestora obowiązek przestrzegania zapisów umowy z wykonawcą. W tym celu często jest niezbędne powołanie zespołu (rzadko jednej osoby), który nadzoruje i koordynuje wszystkie czynności realizowane przez podwykonawców. Kontroluje też prawidłowość stosowania procedur unijnych i dopełniania formalności związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy UE. Inżynier kontraktu w Międzyzdrojach ma szersze uprawnienia od inspektora nadzoru inwestorskiego, a wynikają one z zasad ustalonych przez FIDIC (Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów). Do jego zadań należą m.in.:

  • analizy projektów i specyfikacji oraz sugerowanie zmian,
  • reprezentowanie inwestora przed urzędami i instytucjami,
  • obsługa prawna inwestycji,
  • przygotowywanie i nadzorowanie procedur przetargowych,
  • realizowanie czynności niezbędnych dla poprawnej realizacji kontraktu oraz zabezpieczenia interesów inwestora.
Inspektor nadzoru Goleniów

Potrzebny nadzór inwestorski? Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli realizujecie Państwo projekt budowlany i nie macie w zespole specjalistów z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, zachęcamy do kontaktu.

BuildWise Group zapewni wsparcie kierownika budowy na każdym etapie prac, inżyniera kontraktu czy inspektora nadzoru w Międzyzdrojach. Zrealizowaliśmy już wiele takich inwestycji, dlatego mamy odpowiednie doświadczenie i zespół wykwalifikowanych inżynierów. Z naszą pomocą każda budowa będzie przebiegać sprawnie, terminowo i zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa.