Kierownik budowy w Świnoujściu – kompleksowy nadzór inwestycyjny

Budowa domu jednorodzinnego, osiedla, hali przemysłowej czy kompleksu handlowego nie różni się zasadami realizacji oraz wymogami formalnymi i technicznymi.

Jednak im większy projekt, tym więcej pracy trzeba włożyć w koordynację poszczególnych etapów realizacji. To niezbędne, aby zakończenie prac było terminowe, a obiekt spełniał założenia projektu. O wielu aspektach procesu budowlanego decydują przepisy, wśród których najważniejszym jest ustawa Prawo budowlane. Każdy inwestor musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i rozwiązać wiele problemów. Niezbędne są do tego wiedza z zakresu inżynierii, architektury, prawa i budownictwa i doświadczenie. BuildWise Group dysponuje tym potencjałem oraz współpracuje z wykwalifikowanymi inżynierami. Zastąpią oni Państwa jako inwestorów na placu budowy i zadbają o Wasze interesy.

O nas

Budowa domu w Świnoujściu? Oferujemy nadzór budowlany

Zespół firmy BuildWise Group tworzą wykwalifikowani doświadczeni specjaliści z zakresu budownictwa i dziedzin pokrewnych, którzy od lat pełnią ważne funkcje na placach budowy.

Dlatego również Państwu możemy zaoferować nadzór inwestorski w Świnoujściu, jeśli w tym mieście realizujecie Wasz projekt. Działamy także w innych miastach, więc możecie się do nas zwrócić, jeśli potrzebny Wam inspektor nadzoru w Gorzowie Wielkopolskim czy kierownik budowy w Szczecinie.

Wyróżnia nas doskonała znajomość prawa budowlanego i norm oraz standardów polskich i unijnych. Dlatego nasze wsparcie może być szczególnie pomocne podczas realizacji projektów dofinansowywanych ze środków z UE. Zapewnimy profesjonalny nadzór budowlany w Świnoujściu. Dzięki niemu cały proces od projektu po odbiór będzie przebiegać pod pełną kontrolą i bez niespodzianek. W razie problemów nasz inspektor nadzoru w Świnoujściu szybko znajdzie odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów czy opóźnień.

Kierownik budowy w Świnoujściu – niezbędny na każdym placu budowy

Aby obiekt budowany przeszedł odbiór bez zastrzeżeń, musi być zrealizowany zgodnie z rygorystycznymi zasadami.

Kontrolowanie jakości wykonanych prac na poszczególnych etapach nie jest możliwe już po zakończeniu inwestycji. Zakryte instalacje teletechniczne, wodne czy gazowe, fundamenty, więźba dachowa pozostają niewidoczne, a weryfikacja ich parametrów jest trudna. Dlatego na każdym placu budowy musi być osoba odpowiedzialna za nadzorowanie tych prac oraz za zatwierdzanie ich na kolejnych etapach. Mówi o tym art. 42 Prawa budowlanego.

Jeśli potrzebny Państwu kierownik budowy w Świnoujściu, a żaden z Waszych pracowników nie ma odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, służymy wsparciem w tym zakresie. Zatrudniani przez nas specjaliści są inżynierami z dużym doświadczeniem. Mają też wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, uzyskane po odbyciu kilkuletniej praktyki na budowie. Kierownik budowy w Świnoujściu nie tylko będzie nadzorować zgodność wykonania poszczególnych prac z projektem. Zadba też o BHP na placu budowy, poprowadzi dokumentację, będzie nadzorować prace geodezyjne i reagować na wykryte nieprawidłowości. Dzięki temu zyskacie Państwo gwarancję, że po zakończeniu inwestycji nie ujawnią się kosztowne usterki.

Inżynier kontraktu i inspektor budowlany w Świnoujściu

W BuildWise Group doskonale wiemy, jakie wymogi formalne musi spełnić każdy inwestor i jakich musi zatrudnić specjalistów.

Przy każdej inwestycji jest niezbędny kierownik budowy. Jednak dodatkowi pracownicy nadzoru nie zawsze są niezbędni z punktu widzenia prawa. Mimo to zatrudnienie ich bywa korzystne dla inwestora. Jeśli chcecie Państwo, aby ktoś dbał o Wasze interesy, pilnował harmonogramu wykonywanych prac, racjonalnego zagospodarowania budżetu czy spełnienia wymogów technicznych – potrzebny Wam będzie inspektor budowlany w Świnoujściu.

W przypadku realizacji projektu, na który otrzymaliście środki finansowe z Unii Europejskiej, niezbędny będzie też inżynier kontraktu w Świnoujściu. Tę rolę zazwyczaj pełni nie jedna osoba, lecz cały zespół wykwalifikowanych pracowników. Zatroszczą się oni o obsługę prawną, negocjowanie kontraktów przetargowych, sprawny przebieg wszystkich czynności składających się na proces budowy oraz będą Państwa reprezentować w instytucjach i urzędach. Powołanie inżyniera kontraktu nie zawsze jest obowiązkowe, warto jednak zadbać o takie wsparcie. Dzięki niemu każda inwestycja będzie realizowana zgodnie z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Inspektor nadzoru Goleniów

Zapraszamy do kontaktu z BuildWise Group

Każda inwestycja budowlana, bez względu na to, czy jest to budowa domu w Świnoujściu, czy hali targowej w Szczecinie, wymaga dopełnienia wielu formalności i postępowania wedle określonych procedur.

Jeśli nie dysponujecie Państwo wystarczającą wiedzą na ich temat lub chcecie zyskać pewność, że niczego nie pominęliście – zachęcamy do kontaktu z BuildWise Group. Zapewnimy Wam profesjonalny nadzór budowlany, kierownika budowy w Świnoujściu, inżyniera kontraktu czy inspektora inwestycyjnego. Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji i w każdym jej aspekcie: od kwestii prawnych, przez techniczne i budowlane, po dokumentację i doradztwo.