Szczecin

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów


To jedna z największych przemysłowych inwestycji w Szczecinie i jednocześnie jedna z najnowocześniejszych spalarni odpadów funkcjonujących obecnie na terenie Europy. Dziś przerabia rocznie 150 tysięcy ton odpadów na przyjazną dla środowiska energię dla Szczecina. 

Nowy Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest kluczowym elementem działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt wart ponad 700 milionów zł został zrealizowany na zlecenie właściciela i operatora zakładu, którym jest miejska spółka – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. . Generalnym wykonawcą robót budowlanych był Mostostal Warszawa S.A..

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów to obiekt nowej generacji, którego funkcjonalna architektura wpasowuje się nie tylko w „nadmorski” krajobraz tamtejszej strefy przemysłowej. Jest on także bardzo funkcjonalny – pozwala efektywnie zarządzać przetwarzaniem odpadów komunalnych. Projekt spalarni odpadów powstał na nietypowym terenie wyspy rzecznej Ostrów Grabowski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W kontekście realizacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów warto wspomnieć o aspektach takich jak:

 • lokalizacja w Szczecinie przy ul. Przejazd na półwyspie Ostrów Grabowski,
 • powierzchnia terenu pod zabudowę to około 12 hektarów,
 • wymiary głównego budynku procesowego: 190 m x 70 m i maksymalna wysokość 30 m,
 • place do składowania o powierzchni ok. 10 000 m²,
 • funkcjonalny węzeł przyjęcia odpadów komunalnych,
 • dwie linie procesowe termicznego przekształcania odpadów,
 • węzeł oczyszczania spalin,
 • miejsce do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
 • łączna wydajność nowej instalacji to 150 000 Mg/rok,
 • projekt wart ponad 700 milionów zł,
 • powstał zgodnie ze standardami środowiskowymi BAT (Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki),
 • moc turbiny w kogeneracji: 7 MWe i 28 MWt.

Członkowie zespołu BWG pełnili przy tej inwestycji  funkcję nadzoru budowy. Prace na terenie obiektu zakończyliśmy w 2016 roku.

W ramach tego projektu powstały m.in.:

 • budynek procesowy,
 • instalacja obróbki (przesiewanie, usuwanie złomu) żużlu i popiołów paleniskowych,
 • instalacja stabilizacji popiołów lotnych, pyłów,
 • instalacja do oczyszczania ścieków technologicznych,
 • węzeł technologiczny oczyszczania spalin,
 • zespół wyprowadzania pary i ciepła,
 • magazyn sezonowania żużli,
 • instalacja do magazynowania oleju opałowego,
 • pompownia wody technologicznej,
 • zbiorniki ścieków,
 • drogi, parkingi, place postojowe
 • i inne.

 

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów powstał na działce pozbawionej wcześniejszej infrastruktury, z koniecznością przebudowania dróg dojazdowych. Dodatkowym wyzwaniem była bliskość w odległości 200 m rezerwatu przyrody, lokalizacja na wyspie i trudne warunki gruntowe. Cały teren podwyższono więc o ok. 5-6 m, a szczególny nacisk położono na prawidłowe odprowadzanie całej wody powstałej w ramach procesów technologicznych na terenie zakładu. Równolegle powstała ścieżka edukacyjna „ecoGenerator”.

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie stanowiła dużą inwestycję przemysłową. Jej realizacja pozwoliła na produktywne unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Inwestor:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
Wykonawca:
Mostostal Warszawa S.A.
Data realizacji:
03.2014-06.2016
Powierzchnia:
22 500
Kubatura:
300 000
Segment:
Inwestycje przemysłowe

Firmy, z którymi współpracowaliśmy